Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

KinKac
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
KinKac
6108 4575 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods
KinKac
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viastarryeyed starryeyed
KinKac
7009 7fda
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss
KinKac
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viaIriss Iriss
KinKac
KinKac
KinKac
5639 069f
Reposted fromiamstrong iamstrong vianaturalginger naturalginger

July 21 2017

KinKac
1308 0b12
Reposted fromkattrina kattrina vianuwanda nuwanda
KinKac
KinKac
Kiedy myślisz o tym, co napisać. Zastanawiasz się nad tym, analizujesz, wkurwiasz. Dochodzisz do wniosku, że nie napiszesz nic, bo jesteś za głupi by napisać coś sensownego. Stawiasz kropkę. Zamykasz zdanie. Czytasz co napisałeś. Zdajesz sobie sprawę, że stworzyłeś właśnie kilka prostych zdań które mają sens. Naciskasz SAVE, zamykasz zupę.

-człowieczek w pełnym słońcu, gdzie szum straszny, aż myśleć trudno

July 20 2017

KinKac
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viabeltane beltane
KinKac
KinKac
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viagruetze gruetze
KinKac
5556 3188 500
KinKac
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago vianaturalginger naturalginger
KinKac
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
KinKac
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaIriss Iriss

July 19 2017

KinKac
KinKac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl